Európska konferencia “Drones as a leverage for jobs and new business opportunities”

07.02.2017 | RootHigh Level Conference “Drones as a leverage for jobs and new business opportunities.”

Dňa 24 novembra 2016 bola vo Varšave schválená „Varšavská deklarácia bezpilotných lietajúcich prostriedkov.“ Tento dokument je výsledkom dvojdňovej diskusie počas Medzinárodnej konferencie „Drones as a source of new jobs and economic growth“, vedenej poľským ministrom dopravy Andrzejom Adamczykom, výkonným riaditeľom EASA Patrickom Ky a Piotrom Samsonom prezidentom pre civilné letectvo v Poľsku. Dokument zahŕňa zoznam krokov, ktorých úlohou je vytvoriť všeobecný systém respektíve spoločný trh pre bezpilotné letectvo do roku 2019 založený na princípe „deklarácie z Rigy.“

V dokumente je uvedené, že do roku 2020 má mať trh s bezpilotnými lietajúcimi prostriedkami a službami spojenými s týmto trhom hodnotu 100 miliárd €. Z tohoto dôvodu má UAV trh veľký potenciál, a preto je dôležité podporovať jeho ďalší rozvoj aj v rámci zachovania konkurencieschopnosti Európskej Únie.

Už dlhodobo je známe, že drony sú pre Slovenskú ekonomiku veľkou príležitosťou ako opäť ukázať, že aj malá krajina môže prísť s niečím prevratným. Avšak pre udržateľný rozvoj tohoto odvetvia na Slovensku, a aj v Európe je potrebné vytvorenie jednotnej legislatívy, ako spomenul námestník poľského ministra dopravy Jerzy Szmit. Ďalej tvrdí, že je to výsledok zosilňovania potreby európskeho všeobecného jednotného trhu.

Pravidlá pre bezpečnosť UAV sektora by mali byť jednoduché, primerané riziku spojenému s ich používaním a založené na svetových štandardoch. Zdôraznené boli ochrana záležitostí ako sú „cybersecurity“ a pomáhanie v kooperácií zainteresovaných úradov.

Počas dvoch dní sa všetci zúčastnení zhodli na potrebe vytvoriť všeobecný systém nariadení pre sektor UAV, ktorý by mal byť jednoduchý, dostupný pre používateľov dronov, a zároveň bezpečný pre ochranu súkromia. Ďalej tiež padol návrh ohľadne edukácie a propagácie z dôvodu zvýšenia povedomia o tento sektor. Taktiež sa preberali témy ako „drony – budúcnosť leteckého priemyslu, drony ako pomoc a ochrana a regulačný rámec pre nové letecké odvetvie.

Na konferencii vo Varšave sa stretlo viac ako 300 predstaviteľov z Európskej únie, Poľskej vlády, univerzít a zástupcovia UAV firiem z Poľska a iných krajín. Organizácia tejto konferencie bola podporená Poľskou agentúrou pre leteckú navigáciu a štátnym letiskovým podnikom.

Taktiež si môžete pozrieť oficiálne resumé poľského ministerstva a článok z poľského internetového servera