Súhrnný prehľad pravidiel lietania s UAV podľa legislatívy SR

14.09.2016 | Root

V nasledujúcej tabuľke nájdete praktický prehľad najdôležitejších pravidiel a povinností pre operátorov UAV.

Obrázok Pravidiel používania UAV nájdete tu.